DEEP DIVER

KURZ – DEEP DIVER

Tento program byl vypracován k zajištění kvalifikovaného výcviku těm pokročilým potápěčům, kteří se chtějí bezpečně potápět do hloubek max. 39 m. Program poskytne uchazeči praktické zkušenosti, teoretické znalosti a dovednosti spojené s plánováním hloubkových ponorů a bezpečných dekompresních technik. Je to první mezinárodně schválený program pro zajišťování správného výcviku bezpečných potápěčských technik při hloubkovém potápění. Doporučuje se, aby byl program vyučován ve spojení s programem Advanced EANx Diver.

Vstupní podmínky:

minimální věk 15 let
dobrý zdravotní stav (doporučujeme zdravotní prohlídku) kvalifikace AOWD
minimálně 25 ponorů od kurzu na volné vodě

Základní potápěčská výbava:

předepsana konfigurace (back plate, dlouhá primarní hadice)
zaplacení kursu
1 pasová fotografie

CENA: 6.400,- (sleva pro studenty 500,-)

Cena zahrnuje:

> teoretickou výuku včetně závěrečné zkoušky
> učební materiál
> praktický výcvik
> výcvikové ponory ve volné vodě (4 ponory)
> průkaz potápěče a mezinárodní potápěčský průkaz (karta)

Cena nezahrnuje:
dopravu na místo výcviku, plnění vzduchu, náklady spojené s pobytem v místě výcviku.

Doba trvání kurzu: cca 3 dny intenzivně

Témata kurzu:

Standardní deep diver praxe, používání stage lahve, používání dekompresní bójky, kompletní plánování ponorů, vybavení a údržba techniky.

Místo konání:
Teoretická část probíhá v učebně. Ponory na volné vodě je možné uskutečnit buď v lomech, jezerech, přehradách, nebo v zahraničí (Chorvatsko, Rakousko, Egypt).

Po získání základní potápěčské praxe je možno pokračovat ve zvyšování kvalifikace dalším stupněm -AEANx DIVER, RESCUE DIVER a další.