RESCUE DIVER

KURZ – RESCUE DIVER

Tento program nabízí pokročilému potápěči rozšíření jeho schopností a dovedností v oblasti sebezáchrany a záchrany v rámci potápěčského týmu. Kurz je důležitý krok ve vývoji potápěče a vede ke zvyšování bezpečnosti a sebejistoty. Je také důležitým požadavkem pro další profesionální výcvik například pro kurzy Divemaster a Instruktor potápění.

Vstupní podmínky:

dobrý zdravotní stav (doporučujeme zdravotní prohlídku) kvalifikace AOWD+10 ponorů od kurzu
minimální věk 18 let.
kvalifikace Oxygen Provider
Základní potápěčská výbava:
zaplacení kursu
1 pasová fotografie

CENA: 4.900,- (sleva pro studenty 500,-)

Program:
účastník kurzu získává vyčerpávající teoretické znalosti v následujících oblastech: Pomoc ve vodě Pomoc z pevniny Pomoc potápěči v panice Problémy pod vodou Opatření při ztrátě potápěče Vyprošťování potápěče v bezvědomí Umělé dýchání ve vodě a odložení výstroje během umělého dýchání Pokračování umělého dýchání ve vodě Vynášení postiženého z vody.

Cena zahrnuje:

> teoretickou výuku včetně závěrečné zkoušky
> učební materiál
> praktický výcvik-výcvikové ponory ve volné vodě
> průkaz potápěče a mezinárodní potápěčský průkaz (karta)

Cena nezahrnuje:

dopravu na místo výcviku, plnění vzduchu, náklady spojené s pobytem v místě výcviku.

Místo konání:

teoretická část probíhá v učebně. Ponory na volné vodě je možné uskutečnit buď v lomech, jezerech, přehradách, nebo v zahraničí (Chorvatsko, Egypt).

Doba trvání kurzu:
cca 4 dny intenzivně

Po získání základní potápěčské praxe je možno pokračovat ve zvyšování kvalifikace dalším stupněm – DIVEMASTER, NORMOOXIC TRIMIX a další.

O jakékoli další informace volejte na tel. čísla: +420777832301-2